Gent worstelt met ‘trieste armoedecijfers’

Saturday, 17 October 2015

In tien jaar tijd is het percentage geboorten in kansarme gezinnen in Gent verdubbeld: van 11,2 naar 22,6 procent. Vorig jaar was er een uiterst lichte daling. De strijd tegen de armoede is nochtans een absolute prioriteit van deze bestuursmeerderheid (SP.A, Open VLD, Groen).

Gent Rudy Coddens (SP.A), OCMW-voorzitter en schepen van Armoedebestrijding, geeft toe dat er nog geen noemenswaardige verbetering is. Hij wijst op de crisis, werklozen die uit de werkloosheid vallen en bij het OCMW terechtkomen, de toename van vluchtelingen en de aantrekkingskracht die grote steden als Antwerpen en Gent hebben op armere mensen. Antwerpen, Genk en Oostende hebben nog slechtere cijfers dan Gent. In Vlaanderen nam het percentage toe met tachtig procent.

‘De armoede is de voorbije jaren verbreed. Er leven meer mensen in armoede. Ze is ook verdiept. Mensen die arm zijn, zijn nog armer geworden’, zegt Rudy Coddens. ‘De tweedeling in onze samenleving tussen arme mensen en mensen met voldoende middelen is de voorbije jaren sterk toegenomen. Als lokaal bestuur heb je een impact, al blijft het wat tegen de stroom oproeien. Indien de economie zou aanzwengelen en er de nodige steun komt van het Vlaamse en federale niveau, krijgen we die cijfers naar beneden. Omdat het zo’n groot en complex probleem is, ben ik al blij dat we niet meer stijgen.’

Hervorming

Coddens pleit voor het verhogen van het leefloon tot de Europese grens. Gent heeft een armoedebeleidsplan en legt elk jaar de vorderingen voor. Hij somt enkele maatregelen op die het OCMW nam. Het OCMW keurde de hervorming van de aanvullende financiële hulp goed. ‘Daarmee willen we mensen een minimaal budget voor een menswaardig leven geven en de armoede in gezinnen met kinderen bestrijden. Assistentiewoningen, de vroegere serviceflats, zijn toegankelijk gemaakt voor senioren met een beperkt inkomen door ze een nieuwe premie te geven. De kamers voor alleenstaanden, structureel thuisloze 45-plussers, werden uitgebreid tot 32 kamers’, zegt hij.

Er wordt ook ingezet op tijdelijke bewoning van leegstaande sociale woningen. Het OCMW investeert 1,1 miljoen euro in nachtopvang voor daklozen. Het heeft een sociaal steunfonds voor scholen met veel ouders in de kansarmoede en de vakantiewerking ‘De Pagadder’ vangt 350 kinderen op tijdens de schoolvakanties.

Resultaat boeken

Ria Roosens spreekt van ‘triestige cijfers’. Ze is coördinator van vzw Kras, die veertien organisaties die armoede bestrijden, bundelt. ‘In Gent wordt tussen allerlei organisaties en het OCMW goed samengewerkt. Het is niet dat de stad bij de pakken blijft zitten, maar resultaten boeken, vraagt tijd. Mensen in armoede vinden moeilijk de weg naar waar ze recht op hebben. We moeten ook altijd afwachten welke maatregelen er op Vlaams en federaal niveau worden genomen. Als meer mensen zonder werkloosheidsuitkering vallen, groeit de armoede. Waar komen ze terecht? Bij het OCMW. Daardoor groeit de kans dat kinderen in kansarme gezinnen worden geboren.’

(De Standaard 14/10/15)