Typhoon Hayan

Saturday, 7 December 2013

Beste Vrienden

Hieronder een mooi dankwoord voor de goederen die we naar de Filippijnen hebben gestuurd. Natuurlijk waren we niet alleen, de hulp die op tijd van 2 weken is verzameld, was indrukwekkend. Er kwam echt geen eind aan de gang waar we de goederen uiteindelijk mochten plaatsen, en dan werden gesorteerd om verder in te pakken voor vervoer.

Hartelijk dank aan iedereen die goederen heeft geschonken voor ons project. Ook heel veel dank aan alle helpende handen die puik werk hebben geleverd om alles klaar te krijgen voor verzending.
Wij hebben 12 volle containers met hulpgoederen gestuurd voor de slachtoffers van de typhoon Haiyan (Yolanda). Onze mensen ter plaatse zullen in samenwerking van de ROTARY CLUB zorgen voor de verdeling aan de meest behoevigen. Ook geld is welkom op onze rekening nummer BE58 7775 9726 8179 met vermelding Haiyan op naam van Johan De Pelsmaeker Wij beloven dat al het geld goed zal besteed worden voor de wederopbouw.
Alle bedragen hoe klein ook zijn welkom, vele kleintjes maken één groot.


Additional images